Startordning & Resultat

Vi öppnar registrering/avprickning och därmed också hallen 08.30.

Startordning publiceras ca 2 veckor innan tävling.
Observera att startordning/uppvärmningsscheman kan komma att uppdateras.
Det är föreningens ansvar att se till att man följer den senaste versionen.

Startordning NCC 13 april 2024 – Uppdaterad 240411
Uppvärmning NCC 13 april 2024 – Uppdaterad 240411

Startordning NCC 14 april 2024 – Uppdaterad 240408
Uppvärmning NCC 14 april 2024 – Uppdaterad 240408

Resultat

Resultat NCC 13 april 2024
Resultat NCC 14 april 2024

Resultat NCC 1 april 2023

Resultat 2 april 2022.