Divisioner & Tävlingsregler

Nordic Cheer Challenge 2024
Klasser:

Minior, Junior, Senior, Masters.

Level:
L1, L2, L3, L4, Elite, Premier, Group stunt, Partner stunt, Para cheer, Masters. All-Girl/Coed,

NCC följer IASF regler.
Åldersregler enl Svenska Cheerleadingförbundets TR, sidan 8.

Lvl 1-2 följer svenska protokoll
Lvl 3 och upp följer ICU protokoll

Vi följer även Svenska Cheerleadingförbundets tävlingsbestämmelserna (TB) och tävlingsregler (TR). Svenska Cheerleadingförbundet.

Dispensansökningar: nordic@cheerchallenge.se

NCC Tyckartävling 2024
Klasser:
Miniminior, Minior, Junior, Senior.

Ingen tävlingslicens krävs för tyckartävlingen.
Anmälda föreningar skickar en tyckare.