Divisioner & Tävlingsregler

Nordic Cheer Challenge 2024
Klasser:

Minior, Junior, Senior, Masters.

Level:
L1, L2, L3, L4, Elite, Premier, Group stunt, Partner stunt, Paracheer, Masters. All-Girl/Coed.

Level 1-4 döms på IASF regler men Elite och Premier döms på ECU regler.
Åldersregler enl Svenska Cheerleadingförbundets TR, sidan 7.

Lvl 1-2 följer svenska protokoll.
Lvl 3 och upp följer ICU protokoll.

Vi följer även Svenska Cheerleadingförbundets tävlingsbestämmelserna (TB) och tävlingsregler (TR). Svenska Cheerleadingförbundet.

Dispensansökningar
Fyll i detta formulär för dispensansökningar.
nordic@cheerchallenge.se

NCC Tyckartävling 2024
Cheerleading & Pom
Klasser:
Miniminior, Minior, Junior, Senior.

Ingen tävlingslicens krävs för tyckartävlingen.
Anmälda föreningar bidrar med en tyckare.