Tävlingsinformation

Registreringen öppnar 09:00
Registreringen stänger 11:00
Tävlingen börjar 12:00
Prisutdelning 17:30

Domare
Karolina Olovsson,  tävlingsdomare
Elin Svensson, bedömningsdomare
Ida Holmström, bedömningsdomare
Hildegard Rodriguez, bedömningsdomarna
Mikaela Goldkuhl,  regeldomare